3e Benelux Jeugd Forum

Den Haag 2023

Het Benelux Youth Forum is een debatconferentie voor jongeren vanuit België, Nederland en Luxemburg, georganiseerd door het Europees Jeugdparlement (EYP) in samenwerking met het Benelux Parlement. Tijdens dit evenement voeren deelnemers discussies over hedendaagse onderwerpen die spelen in de Benelux. Op deze manier krijgt het Benelux Parlement waardevolle inzichten vanuit het perspectief van jongeren, die problemen vaak met een frisse blik bekijken en met creatieve oplossingen komen. 

In totaal zullen 49 jongeren vanuit België, Nederland en Luxemburg bij elkaar komen om de samenstelling van het Benelux Parlement na te bootsen. In deze derde editie van het Benelux Youth Forum zullen onderwerpen rond het thema “Digitale Benelux” besproken worden, waaronder e-health, digitaal stemmen en fietsbeleid. In groepen van ongeveer 15 deelnemers wordt een van deze onderwerpen besproken en stellen de jongeren een resolutie (een soort plan van aanpak) op. Vervolgens worden deze resoluties plenair besproken in een debat met alle 49 deelnemers.

28 & 29 september

Eerste Kamer Den haag

€ 20 voor eten en accommodatie

Praktische informatie

Het Benelux Youth Forum 2023 vindt plaats op 28 en 29 september 2023 in Den Haag. Aanvang van het evenement zal op donderdag rond 10:30 uur zijn, en op vrijdag zal de conferentie rond 17:00 uur afgesloten worden. In grote lijnen zal het programma bestaan uit teambuilding oefeningen, discussies in groepen van ongeveer 15 deelnemers, een avondprogramma en een plenaire bijeenkomst.

De kosten voor deelname aan het Benelux Forum 2023 bedragen €20 per deelnemer. Hieronder vallen alle programmaonderdelen, verblijf van donderdag op vrijdag en lunch en ontbijt gedurende het evenement (lunch op donderdag en ontbijt en lunch op vrijdag). Kosten voor deelname zijn exclusief reiskosten. Wij willen deelnemers die van ver moeten komen graag tegemoetkomen met een reiskostenvergoeding, maar kunnen hier nog geen garanties voor geven. 

Omdat het Benelux Youth Forum zowel Franssprekende als Nederlandssprekende deelnemers zal verwelkomen, zal Engels de voertaal zijn voor alle plenaire onderdelen van het evenement. Tijdens de groepsdiscussies op donderdagmiddag en vrijdagochtend zullen er tolken aanwezig zijn, deze discussies zullen dan ook in het Frans en Nederlands gevoerd worden.
Alle informatie voorafgaand aan het evenement zal zo veel mogelijk in het Frans en Nederlands beschikbaar zijn.

Organisatie

Aniek Wiegand

PROJECTMANAGER

Als projectmanager regelt Aniek de logistieke kant van het evenement en geeft ze leiding aan een team van organisatoren.

Patricia Creutz

PRESIDENT

Als President van het Benelux Parlement en sponsor van EYP Nederland zit mevrouw Creutz de plenaire vergadering voor.

Topic Overviews