Author: Joris Dietz

 • Resolution by the Committee on Sustainabily Mobility (TRANS)

  “Sustainable mobility refers to the development and subsidisation by states of modes of transportation that are less harmful to the environment, such as public transportation and cycling. Sustainable Mobility is considered one of the cornerstones of the European energy transition, and the EU recommends all cities develop Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) in order to achieve this goal. Considering its 2020 declaration on the role of bicycles as a safe alternative in urban mobility, what should the Benelux Union do to continue supporting Sustainable Mobility?”

  Topic statement

  De Assemblee

  Vaststellende dat:

  1. Reizen per trein in de Benelux duurder is dan reizen per auto,
  2. Vrachtvervoer in de Benelux en de EU voornamelijk bestaat uit koolstof-intensieve vervoersmiddelen zoals vrachtwagens en boten, waar maar 7% van het vrachtvervoer bestaat uit treinen,
  3. Fietsveiligheid een obstakel vormt voor fietsen als vorm van transport in delen van de Benelux,
  4. Openbaar vervoer in de Benelux regelmatig logistieke problemen zoals vertragingen en storingen ervaart, waar gebruiksgemak een belangrijke factor is voor reizigers;

  Vraagt daartoe de regeringen:

  1. Infrastructuur bouwprojecten op te zetten in steden in de Benelux, waaronder het  aanleggen van autovrije wegen, fietspaden en zebrapaden;
  2. Het treinnetwerk tussen Antwerpen en Rotterdam te verbeteren, en aantrekkelijker te maken voor vrachtvervoer;
  3. Op stations in de Benelux meer informatievoorziening over internationaal treinverkeer aan te bieden;
  4. Communicatie tussen verschillende vervoerders te bevorderen.
 • Resolution by the Committee on Just Transition (CLIM)

  De Assemblee, 

  Vaststellende dat:

  1. De overconsumptie van grijze energie (*1) in onze maatschappij drastische gevolgen heeft voor klimaatverandering,
  1. De fossiele brandstoffen sector negatief getroffen wordt door een overgang naar duurzame energie (*2),
  1. Het gebruik van openbaar vervoer in België en Nederland duur is, terwijl het openbaar vervoer in Groothertogdom Luxemburg sinds februari 2020 gratis is,
  1. Communicatie van energieleveranciers ontransparant is, wat bijdraagt aan fluctuatie van energieprijzen in de Benelux,
  1. De bevolking onvoldoende geïnformeerd is over de vooruitgang op vlak van, de maatschappelijke en financiële voordelen van, en eventueel foutieve opvattingen over groene energie (*3),
  1. Er een gebrek is aan communicatie en samenwerking tussen beleidsmakers en universiteiten over ontwikkelingen in duurzame technologie

  Vraagt daartoe de regeringen: 

  1. Meer budget toe te wijzen aan duurzame infrastructuur met efficiënt energiegebruik;
  1. Omscholingsprogramma’s op te stellen en te subsidiëren voor werknemers in de fossiele brandstoffen sector; 
  1. De belasting op het gebruik van auto’s en de subsidies voor openbaar vervoer geleidelijk te verhogen, met het streven naar gratis openbaar vervoer in de gehele Benelux; 
  1. In dialoog met energieleveranciers te adviseren om consumenten te voorzien in een gedetailleerde kostenberekening; 
  1. Een mediacampagne in te voeren over de voordelen van duurzame energie, die uitgezonden wordt op onder andere nationale televisie- en radiozenders, kranten en sociale media;
  1. Bijeenkomsten te organiseren waar beleidsmakers en academici informatie uitwisselen over onderzoek naar duurzame technologie. 

  *1: Grijze energie is energie die gewonnen wordt uit uitputbare bronnen, waaronder fossiele brandstoffen als gas en steenkool. Dit proces veroorzaakt ook het ontstaan van broeikasgassen. 

  *2: Bollen, A., Van Humbeeck, P., & Lamote, A. (2011). Energie voor een groene economie: hernieuwbare energie: hoe en waarom?

  *3: Groene energie is hernieuwbare energie die niet vervuilend noch belastend is voor het milieu

 • Resolution by the Committee on Energy Market (ENVI)

  De Assemblee,

  Vaststellende dat:

  1. In de Benelux minder dan 20% van het energieverbruik hernieuwbaar is,
  2. Slechts 2% van de opgewekte energie in Europa gewonnen wordt uit waterstof,
  3. Waterstof tot nu toe voornamelijk gebruikt wordt in de industriële sector,
  4. 96% van het bestaande waterstof grijze waterstof (*1) is dat geproduceerd wordt met aardgas, wat leidt tot hogere CO2 uitstoot,
  5. Groene waterstof (*2) tot vijf keer duurder is dan aardgas, als gevolg van het complexe elektrolyseproces,
  6. Waterstoftransport een lage laadcapaciteit heeft vanwege de vereiste hoge druk; 

  Vraagt daartoe de regeringen: 

  1. Belasting op groene energie af te schaffen;
  1. Meer budget toe te wijzen aan onderzoek naar en productie van bestaande en toekomstige groene energiebronnen;
  1. Belastingvoordelen te bieden aan consumenten die overstappen van grijze naar groene energie;
  1. Wetmatige restricties op import van groene waterstof te versoepelen;
  1. Een keurmerk op te zetten voor bedrijven die gebruik maken van groene waterstof;
  1. Meer budget toe te wijzen aan onderzoek naar efficiënte vormen van waterstoftransport;
  1. Pijplijnen die zijn aangelegd voor transport van gas om te vormen naar pijplijnen voor waterstoftransport.

  *1:  Grijze waterstof is waterstof die geproduceerd is uit fossiele brandstoffen.

  *2:  Groene waterstof is waterstof die geproduceerd is uit hernieuwbare bronnen, en is niet vervuilend noch belastend voor het milieu.

 • Committee Topic 1

  Thios is an example

 • Board 2021-2022

  Board 2021-2022
  PresidentMariëtte Peutz[email protected]
  Secretary & International CoordinatorJoris Dietz[email protected]
  TreasurerSuzanne van Spijker[email protected]
  National CoordinatorSaskia van Berloo[email protected]
  Regional Conference CoordinatorAniek Wiegand[email protected]
  HR CoordinatorTim van Woezik[email protected]
 • EMPL

  EMPL

  MOTION FOR A RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS

  As the application of Artificial Intelligence becomes increasingly more apparent in everyday life, how can the EU prepare the next generation for a shift in labour requirements and support the current labour market in adapting to changing demands?

  Submitted by: Sofia Boon (NL), Edel Daly (IE), Jesse Hendrickx (NL), Milan Melis (NL), Zeynep Öğütçü (TR), Madeleine Tempelman (NL), Chloé Valkenet (NL), Pepijn de Haan (Chairperson NL)

  The European Youth Parliament,

  1. Welcomes the expected positive impact of Artificial Intelligence (AI) on:
   1. labour productivity, 
   2. lack of repetitiveness of work, 
   3. human resources spending,
  2. Recognising the need for reskilling employees due to shifting labour requirements,
  3. Pointing out the lack of funding for research focusing on the impact of AI on the labour market,
  4. Disturbed by the fact that AI systems can perpetuate existing biases whilst assisting European companies in their hiring processes,
  5. Keeping in mind the financial obstacles Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) encounter when having to reskill their employees to keep up with changing labour requirements,
  6. Deeply concerned by the lack of data sharing between Member States regarding the effects of AI on the labour market,
  7. Alarmed by the lack of job opportunities for citizens who have solely finished the secondary level of education, 
  8. Emphasising that basic digital education is lacking in primary and secondary levels of education,
  9. Noting with regret that an estimated 22% of current jobs are expected to become redundant by 2022 due to AI,
  10. Gravely concerned that 44% of European citizens between the age of 16 and 74 lack basic digital skills;

  Hiring & Reskilling workers

  1. Suggests the European Commission financially assist SMEs to adequately reskill their employees; 
  2. Recommends SMEs combine their individual efforts when reskilling their employees;
  3. Urges Member States to make reskilling programs more accessible to employees;
  4. Asks companies to adapt their hiring process to offset the discriminatory nature of AI when using AI-based hiring systems;

  Knowledge about AI

  1. Proposes the European Commission allocate funds towards the High-Level Expert group on AI[efn_note]The High-Level Expert Group on AI consists of 52 experts who advise the European Commission on the implementation of their Artificial Intelligence Strategy.[/efn_note] and their research on the effects of AI on the labour market;
  2. Invites Member States to create an EU-wide data sharing programme about the impact and development of AI;
  3. Encourages European companies to further adopt and further develop AI systems;

  Education

  1. Calls upon Member States to:
   1. prioritise digital literacy in primary and secondary levels of education,
   2. provide teachers and educators with additional digital literacy training programmes;
  2. Hopes European companies will create more apprenticeships in sustainable fields of work for people with solely a secondary level of education; 
  3. Recommends the European Commission update the guidelines of the Digital Education Action Plan[efn_note]The Digital Education Action Plan outlines the European Commission’s vision for high-quality, inclusive and accessible digital education in Europe. It is a call to action to make education and training systems fit for the digital age.[/efn_note] for educational staff on teaching AI.

  Footnotes:

 • Room 7 – Paijin’s Office (835)

  Yes, you have managed to reach a room with a telephone! Now put together your previous answers and dial the number. The museum’s director might be able to rescue you from the museum!

 • Room 7 – Storage (127)

  Yes, you have managed to reach a room with a telephone! Now put together your previous answers and dial the number. The museum’s director might be able to rescue you from the museum!

 • Room 7 – Security (904)

  Yes, you have managed to reach a room with a telephone! Now put together your previous answers and dial the number. The museum’s director might be able to rescue you from the museum!

 • Room 6 – Silverware Exhibition

  Read the following text about Delft Silverware:

  Silverware is one of the things that is displayed in the museum. During the 17th century, lots of silver was being traded in exchange for spices such as nutmeg.

  Even pepper was being exchanged for silver, a common spice that can be found in every ordinary kitchen nowadays.

  Currently spices are not worth that much, but silver is still being worshiped like royalty.

  Unfortunately for them, the Netherlands did not possess endless amounts of silver.

  Recapturing silver was something they did too, and some admirals were very good at it.

  It eventually came to an end, the 17th century, and a lot of silverware, including cutlery, jewelry and vases are stored in the silverware room.

  These expensive items are stored in this museum and available to the eye of many tourists.

  You are now in the silverware room, and I recommend to take a peek, it’s now or never!

  Use the text and map to navigate your way to the correct room with a phone!